Telefon: (+994 12) 599 00 54 - (164)

E-poçt: journal.admiu@gmail.com

Sənətşünaslıq

Teatr sənəti

Kino, televiziya və digər ekran sənətləri

Təsviri sənət

Musiqi sənəti

Fəlsəfə

Psixologiya

İlahiyyat

REDAKSİYA KOMİSSİYALARI

Yeganə Eyvazova -pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Niyazi Mehdi-fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Sədaqət Əliyeva-kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Tamilla Əhmədova-Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Nigar Sultanlı-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Mübariz Süleymanlı-fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Sevinc Əhmədova-Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Aydın Talıbzadə -sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor.
Rəsmiyyə Mustafayeva-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Fəridə Cəlilova-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məryam Əlizadə-sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Elçin Cəfərov-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Əli Əmirli-Əməkdar incəsənət xadimi, professor
Rafiq Quliyev-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Dilarə Mehdi-fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Fazilə Abbasova-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elnur Mehdiyev-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
Sevil Kərimova-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Cəmilə Həsənzadə-sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Arif Əzizov-Xalq rəssamı, professor
Bayram Hacızadə-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Aslan Xəlilov-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
Kamilə Dadaş-zadə -sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Ellada Hüseynova- sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Səbinə Mehdiyeva-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Güllü İsmayılova -sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Gülnar Verdiyeva-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
Nərminə Qaralova-sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sara Timurova-baş müəllim
Niyazi Mehdi-fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Xaləddin Sofiyev-kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sevinc Şahhüseynova-fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Tamilla Əhmədova-fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ramiz Əliyev-psixologiya elmləri doktoru, professor
Elnarə Səfiyeva-psixologiya elmləri doktoru, professor
Zərifə Əliyeva-pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Vasif Muradzadə-psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Mələk Kərimova-beynəlxalq Mediator, Xəzər Psixoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru
Aqil Şirinov -fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Niyazi Mehdi-fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Mübariz Camalov-ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Xaləddin Sofiyev-kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Müəlliflər üçün təlimat

"Mədəniyyət dünyası" elmi-nəzəri məcmuəsində məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap olunur. Məqalənin əlyazmasını kompüterdə Microsoft Word redaktorunda Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, 1,5-intervalla, A 4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək lazımdır. Məqalənin quruluşu: • UOT indeksi • Müəllifin soyadı, adı, atasının adı • İşlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, elmi adı və elmi dərəcəsi, fəxri adı (doktorant və ya dissertantı olduğu təşkilatın adı, təhsilin forması) • Müəllifin email ünvanı və telefon nömrəsi • Məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10) • Baş hərflərlə məqalənin adı • Məqalənin mətni • İstinad olunmuş ədəbiyyat siyahısı • Digər iki dildə məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı göstərilməklə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10) - QEYD: Məqalə redaksiyaya mətnin unikallığının faiz nisbətləri və mətnin spam olub-olmaması haqqında hesabatın olduğu arayışla birlikdə təqdim olunmalıdır. Digər tələblərlə tanış olmaq üçün http://medeniyyetdunyasi.com/News/Detail/10 linkinə keçid edin.

Onlayn məqalə qəbulu

Məqalələri saytda qeyd olunan e-poçt və ya onlayn sistemdən istifadə etməklə göndərə bilərsiniz.

Son xəbərlər

"Bir əsrlik məbəd" konferansı keçiriləcək

16 noyabr 2022

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 100 illiyi ilə əlaqədar olarak 2023-cü ilin devral ayında Beynəlxalq konferans keçiriləcək.

Ətraflı

"Mədəniyyət dünyası" elmi-nəzəri məcmuəsinə məqalə qəbulu başlanıb.

16 noyabr 2022

"Mədəniyyət dünyası" elmi-nəzəri məcmuəsin 42-ci nömrəsinə məqalə qəbulu başlanıb.

Ətraflı

"ADMİU-nun Elmi əsərləri" elmi-nəzəri məcmuəsinə məqalə qəbulu başlanıb.

16 noyabr 2022

"ADMİU-nun Elmi əsərləri" elmi-nəzəri məcmuəsin 32-ci nömrəsi çap olunub

Ətraflı

REDAKTORLAR