Telefon: (+994 12) 599 00 54 - (164)

E-poçt: journal.admiu@gmail.com

Redaksiya heyəti

Redaksiya heyəti
Ceyran Mahmudova sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor (sədr)
İsa Həbibbəyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, filologiya elmləri doktoru, professor
Rivkat Yusupov Rusiya Humanitar Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor
Nizami Cəfərov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor
Kamal Abdulla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor
Rafael Hüseynov filologiya elmləri doktoru, akademik
Məryam Əlizadə sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Azər Paşa Nemət Xalq artisti, professor
İsrafil İsrafilov sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
İlham Rəhimli sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Nizaməddin Şəmsizadə filologiya elmləri doktoru, professor
Fərhad Bədəlbəyli Xalq artisti, professor
Lalə Hüseynova sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Sevinc Şahhüseynova fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sevil Sadıxova sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Rafiq Quliyev sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Niyazi Mehdi fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Baş redaktor
Gülşən Əliyeva-Kəngərli filologiya elmləri doktoru, professor
Redaktor
Sədaqət Əliyeva kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məsul katib
Gülşən Qafarova filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent