Telefon: (+994 12) 599 00 54 - (164)

E-poçt: journal.admiu@gmail.com

Xəbərlər

IMG-BLOG

"Mədəniyyət dünyası" elmi-nəzəri məcmuəsinə məqalə qəbulu başlayıb

By Admin | 04 yanvar 2021 |

Məqalənin redaksiyaya təqdim olunması: •Məqalənin çap olunmuş əlyazması (1 nüsxədə) və onun elektron variantı Compakt Diskdə (CD və ya CD-RW) və məqalənin çap olunması üçün müəssisə tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq sənədlərlə birlikdə jurnalın məsul katibinə (İnşaatçılar pr. 9, ADMİU, əsas bina, II mərtəbə, Elmi hissə) təqdim edilməlidir. Lazım gəldikdə jurnalın redaksiyası məqalənin nəşri üçün əlavə sənədlər tələb edə bilər. • Məqalənin əlyazması və CD geri qaytarılmır. * Məqalə redaksiyaya mətnin unikallığının faiz nisbətləri və mətnin spam olub- olmaması haqqında hesabatın olduğu arayışla birlikdə təqdim olunmalıdır. * Məqalənin məzmununda tələb olunan əsas şərtlər: aktuallığı, toxunduğu problemin əhəmiyyəti. * Elmi yeniliyi olmayan məqalələr redaksiya heyəti tərəfindən qəbul edilməyəcək. * Məqalə aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: • Giriş • Məsələnin qoyuluşu • Məsələnin həlli • Nəticə (elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və sair) • Ədəbiyyat * Məqalələr redaksiyamıza mütəxəssislər tərəfindən verilmiş ən azı iki müsbət rəylə birlikdə təqdim edilməlidir. Magistrantlar əlavə olaraq kafedra iclasının protokolundan çıxarış da təqdim etməlidir.