Telefon: (+994 12) 599 00 54 - (164)

E-poçt: journal.admiu@gmail.com

Xəbərlər

IMG-BLOG

Mədəniyyət dünyası elmi nəzəri məcmuəsinə məqalə qəbulu davam edir:Müəlliflər üçün təlimat

By Admin | 23 iyun 2023 |

"Mədəniyyət dünyası" elmi-nəzəri məcmuəsində məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap olunur. Məqalənin əlyazmasını kompüterdə Microsoft Word redaktorunda Times New Roman şrifti ilə, 12 ölçüdə, 1,5-intervalla, A 4 formatlı ağ vərəqdə tərtib etmək lazımdır. Məqalənin quruluşu: • UOT indeksi • Müəllifin soyadı, adı, atasının adı • İşlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, elmi adı və elmi dərəcəsi, fəxri adı (doktorant və ya dissertantı olduğu təşkilatın adı, təhsilin forması) • Müəllifin email ünvanı və telefon nömrəsi • Məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10) • Baş hərflərlə məqalənin adı • Məqalənin mətni • İstinad olunmuş ədəbiyyat siyahısı • Digər iki dildə məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı göstərilməklə qısa xülasəsi və açar sözlər (6-10) - QEYD: Məqalə redaksiyaya mətnin unikallığının faiz nisbətləri və mətnin spam olub-olmaması haqqında hesabatın olduğu arayışla birlikdə təqdim olunmalıdır. https://www.instagram.com/p/CtvclEpNOHy/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==